Rizikové kácení stromů

Kácení stromů, rizikové kácení stromů, prořezávání stromů, řez stromů

Nabízíme kácení stromů ze země, rizikové kácení stromů za pomoci stromolezecké techniky, vysokozdvižné plošiny. Dále nabízíme odborné prořezávání stromů, řez stromů, řez ovocných stromů i péče o stromy.

Kácení stromů ze země

Nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu je kácení s řízeným nasměrováním padajícího kmene, které používáme všude tam, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnosti dovolují. Kácení stromů se v tomto případě provádíme většinou za použití běžných pomůcek. Kácení je oddělení kmene od pařezů a pád stromu do zvoleného směru.

Postupné rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou

Postupné kácení stromů je nejrizikovější a nejnamáhavější část stromolezecké praxe. Nebezpečnost této práce nesmí podceňovat laikové ani profesionálové. Vysoké procento úrazů při tzv. rizikovém kácení stromů je jedním z řady důvodů, proč by měla být tato práce prováděna výhradně zkušenými a vyškolenými profesionály.

 

Prořezávání stromů, řez stromů

Řez stromů patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom. Ačkoliv stromy v lese rostou dobře pouze za přispění přirozeného řezu, stromy ve městech vyžadují vyšší úroveň péče a to zejména pro zajištění provozní bezpečnosti. Prořezávání stromů by měl být prováděno pouze za podmínek, že víme jak strom zareaguje na každou odříznutou větev. Neodborné prořezávání stromů může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po celý jeho život, nebo v horších případech život stromu výrazně zkrátí.

Řez velkých stromů je nebezpečná činnost vyžadující speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Jestliže je nutné k provedení řezu pracovat ve výšce, nebo používat speciální vybavení (motorové pily,stromolezecké techniky, vysokozdvižné plošiny aj.) je nejlepší zadat tuto práci odborníkům.