Realizace zahrad

Realizovat působivou zahradu není v mnoha případech ani tak otázkou financí, ale dobrého nápadu. Je-li tento nápad detailně rozpracován a využijí-li se v něm zásady zahradní tvorby, osobnostní prvky a požadavky jejích majitelů tak, aby ve výsledku zahrada působila esteticky a nepostrádala svoji funkční hodnotu, může ve výsledku takového návrhu být zahrada například ve formálním, moderním venkovském nebo orientálním stylu.

Prováděné práce probíhají tak, aby na sebe navazovaly a nebrzdily tak provoz na stavbě.

Pokud se jedná o realizaci zahrady u novostavby je postup takový:

  • Modelace terénu
  • Výstavba chodníčku a ochozů, bazénu, zahradního domku
  • Zabudování zavlažovacího systému
  • Instalace zahradního osvětlení
  • Rozprostření kvalitního substrátu a jeho hutnění
  • Konečná modelace terénu
  • Založení záhonů, skalky, pergoly ...
  • Pokládka travního koberce popř. vysetí travního semene
  • Poslední detailní úpravy

Délka procesu je závislá na jeho rozsahu a počasí.